OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

[2022/11/02] Nowelizacja „Polskiego Ładu” podpisana przez Prezydenta. Zmiany w CIT

[2022/11/02] Nowelizacja „Polskiego Ładu” podpisana przez Prezydenta. Zmiany w CIT

Uchwalona 7 października przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Polski Ład”) została podpisana przez Prezydenta, co oznacza, że podatników czekają duże zmiany w zakresie CIT.

Część postulatów zgłaszanych w toku prac legislacyjnych przez przedsiębiorców, doradców podatkowych i organizacje branżowe zostało uwzględnionych. Za niewątpliwie korzystne należy uznać:

  • zwolnienie z poboru minimalnego podatku dochodowego do końca 2023 r.,
  • uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy oraz
  • wyeliminowanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla pośrednich transakcji dokonywanych z podmiotami z rajów podatkowych.

Aby ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu nowych regulacji, z których większość wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią alertu.

Alert podatkowy: Nowelizacja tzw. Polskiego Ładu podpisana przez Prezydenta – podatników czekają duże zmiany w zakresie CIT | Deloitte

Print Friendly, PDF & Email