OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Kto może legalnie świadczyć usługi księgowe?
  Każdy zainteresowany, który ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni wymóg niekaralności, a także posiada polisę OC, może prowadzić działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. Od czego zależy cena za poszczególne usługi księgowe?
  Cena usług uzależniona jest od formy prawnej przedsiębiorstwa, ilości i rodzaju dokumentów oraz od innych dodatkowych oczekiwań klienta np. rachunkowość zarządcza, niestandardowe raporty, przygotowywanie przelewów, windykacja itp. Cena uzależniona jest także od czasu poświęconego przez biuro rachunkowe na wykonanie usługi.
 3. Dlaczego biuro rachunkowe Eureca?
  Gwarantujemy:
  • bezpieczne realizowanie uzgodnionej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta usługi księgowo-kadrowej w terminie i na najwyższym poziomie, dedykowanego księgowego, obsługę kontroli np. skarbowej, wsparcie przy zmianie biura rachunkowego,
  • nowoczesną formę współpracy, możliwość elektronicznego przesyłania dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów i automatyczne generowanie płatności, nieograniczony dostęp do elektronicznego archiwum dokumentów, panelu klienta, raportów, łatwość i możliwość współpracy zdalnej, niezależnej od lokalizacji Klienta,
  • proaktywne wsparcie w optymalizacji podatkowej, w analizowaniu wyników finansowych i inspirowanie do podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa po wcześniejszym dogłębnym poznaniu biznesu naszych klientów,
  • oszczędności poprzez optymalizacje nowoczesnych procesów księgowych minimalizujących czas obsługi, transparentny system rozliczeń zmienny lub stały.
 4. Za co odpowiada biuro księgowe?
  Za realizacje w terminie ustalonego zakresu usług zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
  Usługi księgowe
  • prawidłowa i terminowa kalkulacja zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego firmy,
  • prawidłowe i terminowe przygotowanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych wymaganych przepisami prawa,
  • wsparcie w optymalizacji podatkowej, w analizowaniu wyników finansowych i inspirowanie do budowania wartości przedsiębiorstwa,
  • informowanie o zmianach w prawie oraz proaktywne wspieranie we wprowadzaniu zmian i rozwoju biznesu klienta.
  Usługi kadrowo-płacowe
  • prawidłowa i terminowa kalkulacja zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców oraz zobowiązań wobec ZUS a także prawidłowe i terminowe przygotowanie deklaracji urzędowych wymaganych przepisami prawa
  Usługi rachunkowości zarządczej
  • identyfikacja obszarów firmy, które tworzą jej wartość oraz tych, które wpływają na jej destrukcję – identyfikacja źródeł przychodów oraz pomiar ich wyników finansowych, a także przygotowywanie odpowiednich raportów menedżerskich
  Wspieranie funkcji dyrektora finansowego
  • proaktywne wsparcie osób zarządzających firmą w
  • a) analizie rentowności poszczególnych źródeł przychodów,
  • b) analizie ryzyk operacyjnych związanych z prowadzonym biznesem (np. ryzyko utraty płynności),
  • c) wytyczaniu dalszej strategii działania firmy,
  • d) planowaniu finansowym,
  • e) innych zagadnieniach z obszaru kontrolingu finansowego firmy
 5. Kto może skorzystać z usług biura księgowego?
  Każdy podmiot, który oczekuje zabezpieczenia prowadzenia usług księgowo-kadrowych swojej firmy w uzgodnionym zakresie i wymaganych terminach, optymalizacji podatkowej, wsparcia w proaktywnym podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa.
 6. Jak przenieść księgowość do Państwa biura w trakcie roku?
  Przeprowadzimy cały proces samodzielnie po uzyskaniu kontaktu do osoby, która przekaże dokumenty.
 7. W jaki sposób mogę przekazać wszystkie dokumenty do biura?
  Proponujemy przesyłanie na bieżąco droga elektroniczna scanów dokumentów lub oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną lub kurierską. W przypadku przesyłania scanów dokumentów, oryginały pozostają u klienta.
 8. Czy biuro księgowe wypełni za mnie roczne zeznanie podatkowe?
  Tak, zgodnie z uzgodnionym zakresem prac w umowie o współpracy.
 9. Czy przed nawiązaniem współpracy można skorzystać z konsultacji?
  Tak.
 10. Kiedy zdecydować się na zewnętrzne biuro rachunkowe zamiast własnej księgowości?
  • Gdy nie chcemy inwestować czasu i środków w budowanie własnej struktury organizacyjnej działu księgowego.
  • Gdy nie chcemy poświęcać czasu lub go nie mamy na zarządzanie działem księgowym.
  • Gdy mamy deficyt kompetencji księgowo-finansowych w naszym zespole.
  • Gdy oczekujemy elastyczności i zmienności kosztów.
  • Gdy oczekujemy większego, niż sami moglibyśmy zapewnić, bezpieczeństwa i terminowego realizowanie zobowiązań księgowych, raportowania i sprawozdawczości wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych a także skutecznego dostosowywania się do zmian w prawie.
 11. Co jest ważne przy wyborze biura rachunkowego?

  Gwarancja realizacji uzgodnionego zakresu usług księgowo-kadrowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, przy zachowaniu ustawowych terminów.

  Możliwość poszerzania, zmiany zakresu usług, wsparcie w budowaniu wartości firmy i optymalizacji podatkowej, wsparcie obsługi kontroli skarbowej, nieograniczony dostęp do dokumentów i ksiąg.

  Łatwość kontaktu z opiekunem księgowym, wsparcie w udzielaniu informacji o zmieniających się przepisach i propozycje zmian, konsultacje.

  Koszty usług, transparentny system rozliczeń, możliwość pracy zdalnej.
 12. Co to jest rachunkowość zarządcza i kiedy warto z niej skorzystać?

  Rachunkowość zarządcza to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspierających osoby zarządzające w procesie podejmowania decyzji, planowania, kontroli.

  Celem rachunkowości zarządczej jest dostarczenie informacji, na podstawie której można się przyglądać liczbom z różnych perspektyw poprzez właściwą identyfikację źródeł przychodów oraz naturę kosztów, które generują. Rachunkowość zarządcza mówi osobom zarządzającym, które obszary firmy są bardziej, a które mniej rentowne.

  Rachunkowość zarządczą mogą stosować nie tylko firmy oparte o pełną księgowość, ale również te oparte o książki przychodów i rozchodów. Można stosować ją niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności!