OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

[2022/11/21] Podwyższone diety za zagraniczne podróże służbowe

[2022/11/21] Podwyższone diety za zagraniczne podróże służbowe

14 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Znowelizowane przepisy podwyższają od 29 listopada 2022 r. niektóre kwoty diet oraz limity na nocleg w czasie podróży zagranicznej. W celu zachowania przejrzystości załącznika, dla państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyna, San Marino, ustalono kwoty diet oraz limitów na nocleg, bez odwoływania się do innych państw. Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się za czas podróży przypadający przed 29 listopada br. – na podstawie przepisów dotychczasowych, natomiast za czas podróży przypadający od 29 listopada br. – na podstawie nowych przepisów.

Print Friendly, PDF & Email