OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

Główna

Biuro Rachunkowe Eureca

Eureca to ogólnopolskie biuro rachunkowe, którego misją jest wspieranie osób zarządzających małymi i większymi przedsiębiorstwami w kreowaniu wartości firmy. Robimy to poprzez inspirowanie osób zarządzających do ujmowania adekwatnej informacji zarządczej w księgach (rachunkowość zarządcza) i analizowania zebranych w ten sposób danych.

Wartość firmy obniżana jest najczęściej przez

  • te obszary firmy, których efekt finansowy (rentowność) nie jest satysfakcjonujący dla właścicieli,
  • nie odpowiednie zarządzanie przepływami gotówkowymi.

 

Rachunkowość zarządcza jest czymś znacznie szerszym niż zwykła księgowość prowadzona przez większość biur rachunkowych na polskim rynku, tzn. oparta o ewidencję przychodów i kosztów jedynie w podziale na ich rodzaje dla potrzeb wyliczenia zobowiązań podatkowych lub sprawozdań wymaganych przez ustawę o rachunkowości. Rachunkowość zarządcza to przyglądanie się liczbom z różnych perspektyw poprzez właściwą identyfikację źródeł przychodów oraz naturę kosztów, które generują. To ona mówi właścicielom, które obszary firmy są bardziej, a które mniej rentowne. Rachunkowość zarządczą mogą stosować nie tylko firmy oparte o pełną księgowość, ale również te oparte o książki przychodów i rozchodów. Można stosować ją niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności!

ODKRYJ RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZĄ!

Naszym celem jest dogłębne poznanie biznesu naszych Klientów a następnie proaktywne inspirowanie do identyfikacji obszarów wpływających destrukcyjnie na wartość firmy poprzez adekwatne zastosowanie rachunkowości zarządczej.

Zależy nam na przyglądaniu się rzeczywistości oraz planom firmy a także na odegraniu istotnej roli w jej zarządzaniu zgodnie z potrzebami osób zarządzających. Mając bogate i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz ryzykiem w dużych korporacjach zależy nam też, aby wdrażać wybrane wartościowe praktyki korporacyjne w firmach naszych Klientów.

EURECA – dyrektor finansowy w Twojej firmie!

NASZE USŁUGI

Usługi księgowe

CEL: prawidłowa i terminowa kalkulacja zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego firmy a także prawidłowe i terminowe przygotowanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych wymaganych przepisami prawa

 

Usługi rachunkowości zarządczej

CEL: identyfikacja obszarów firmy, które tworzą jej wartość oraz tych, które wpływają na jej destrukcję – identyfikacja źródeł przychodów oraz pomiar ich wyników finansowych a także przygotowywanie odpowiednich raportów menedżerskich

Zewnętrzny dyrektor finansowy

CEL: proaktywne wsparcie osób zarządzających firmą w (a) analizie rentowności poszczególnych źródeł przychodów, (b) analizie ryzyk operacyjnych związanych z prowadzonym biznesem (np. ryzyko utraty płynności), (c) wytyczaniu dalszej strategii działania firmy, (d) planowaniu finansowym, (e) innych zagadnieniach z obszaru kontrolingu finansowego firmy

 

Usługi kadrowo-płacowe

CEL: prawidłowa i terminowa kalkulacja zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców oraz zobowiązań wobec ZUS a także prawidłowe i terminowe przygotowanie deklaracji urzędowych wymaganych przepisami prawa

 

Przekształcanie Sp. z o.o. w Sp. z o.o. s.k.

CEL: inspiracja do przekształcania sp. z o.o. na spółki komandytowe celem uzyskania maksymalnej optymalizacji podatkowej u samych podstaw działania firmy

 

Opracowania dotyczące zarządzania oraz zagadnień podatkowych

CEL: odpowiedź na najczęściej zadawane lub najbardziej problematyczne pytania stawiane przez osoby zarządzające firmą dotyczące zarówno zarządzania jak i zagadnień podatkowych