OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

Główna

Biuro Rachunkowe Eureca

Eureca to biuro rachunkowe z Piaseczna, które działa na terenie całej Polski. Jego celem jest wsparcie dużych oraz małych firm w tworzeniu oraz kontrolowaniu wartości firmy. Oznacza to, iż podczas świadczonych przez siebie usług księgowych, inspiruje ona osoby zarządzające do prowadzenia drobiazgowo opisanych ksiąg (rachunkowość zarządcza) oraz dokładnego analizowania informacji w nich zgromadzonych.

Co obniża wartość firmy?

  • sektory firmy nie przynoszące satysfakcjonujących efektów finansowych,
  • brak wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu przepływami środków.

 

Zdecydowana większość biur księgowych, działających na polskim rynku, oferuje usługi związane głównie z opracowaniem dokumentacji dotyczącej ewidencji kosztów i przychodów, wymaganej przez ustawę. W przypadku rachunkowości zarządczej konieczne jest szersze patrzenie na potrzeby przedsiębiorstwa – identyfikowanie źródeł przychodów oraz rodzaje generowanych kosztów, a także ogólne analizowanie liczb z różnych perspektyw. Na jej podstawie możliwe jest między innymi ustalenie, które obszary przedsiębiorstwa są opłacalne, a które nie. Rachunkowość zarządcza może być wykorzystywana bez znaczenia na formę prawną danej działalności – może być stosowana zarówno przed firmy, które korzystają z ksiąg przychodów i rozchodów, jak i takie, które opierają się o pełną księgowość.

ODKRYJ RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZĄ!

Biuro Księgowe Piaseczno

Zlokalizowane w Piasecznie biuro księgowe Eureca ma na celu dokładne zbadanie działalności klienta, a następnie, poprzez implementację rachunkowości zarządczej, zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie obszarów z niekorzystnym wpływem na biznes klienta.

Monitorujemy plany oraz rzeczywistość i codzienne funkcjonowanie firmy oraz pomagamy w rozsądnym nią zarządzaniu. Dzięki współpracy z różnymi koncernami jesteśmy w stanie zaproponować wdrożenie praktyk korporacyjnych, które znacząco usprawnią proces zarządzania finansami oraz ryzykiem, także w mniejszych przedsiębiorstwach.

Pracownicy biura rachunkowego Eureca to wykwalifikowany zespół profesjonalistów, który ma na swoim koncie współpracę z wieloma istotnymi klientami. Doświadczenie zdobywane na przestrzeni lat sprawia, że z wielkim zaangażowaniem oraz cierpliwością przygotowują przedsiębiorców do efektywnego zarządzania zasobami.

Naszą siedzibę stanowi lokal w Piasecznie, aczkolwiek świadczymy usługi księgowe dla dużych oraz małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Nasze działania to nie tylko mozolne opracowywanie dokumentacji, ale także bliska współpraca z klientem, podczas której przekazujemy informacje w jaki sposób analizować zebrane dane.

EURECA – dyrektor finansowy w Twojej firmie!

NASZE USŁUGI

Usługi księgowe

CEL: regularne opracowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych, których wymaga polskie prawo, a także punktualne i dokładne wyliczenie kwot podatku związanych z podatkiem dochodowym w danym przedsiębiorstwie

 

Usługi rachunkowości zarządczej 

CEL: biuro księgowe analizuje oraz identyfikuje efektywne finansowo sektory przedsiębiorstwa oraz te, które wpływają niekorzystnie na jego sytuację, dokonuje pomiaru wyników kapitałowych, a następnie sporządza adekwatne raporty menadżerskie

Zewnętrzny dyrektor finansowy

CEL: profesjonalne wsparcie dla dyrektorów firmy w kwestiach takich jak: a) badanie przydatności wybranych źródeł przychodów, b) kontrolowanie ryzyka operacyjnego danego przedsiębiorstwa (w tym utraty płynności), c) planowanie finansowe, d) nakreślenie strategii rozwojowej firmy, a także w wielu innych sprawach związanych z zarządzaniem budżetem danej działalności

 

Usługi kadrowo-płacowe

CEL: terminowe, rzetelne i kompleksowe usługi księgowe w zakresie rozliczeń podatkowych (podatku dochodowego) osób zatrudnionych o umowę o pracę lub zlecenie, kontrolowanie zobowiązań wobec ZUS oraz opracowywanie wymaganej przez prawo dokumentacji urzędowej

 

Przekształcanie Sp. z o.o. w Sp. z o.o. s.k.

CEL: biuro rachunkowe przedstawia korzyści płynące z przekształcenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na spółki komandytowe oraz asystuje podczas tego procesu

 

 

Opracowania dotyczące zarządzania oraz zagadnień podatkowych

CEL: przygotowanie wyczerpujących odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz wątpliwości odnośnie sterowania przedsiębiorstwem oraz związane z zawiłościami prawa podatkowego