OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

Wynagrodzenie wspólnika spółki komandytowej otrzymywane na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze) zawartej z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej

Wynagrodzenie wspólnika spółki komandytowej otrzymywane na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze) zawartej z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej

Strona jest w budowie.
Zapraszamy później.

Print Friendly, PDF & Email

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.