OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

Wynagrodzenie członka zarządu powołanego w drodze umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze) zawartej z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej

Wynagrodzenie członka zarządu powołanego w drodze umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze) zawartej z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.